Thursday, December 11, 2014

Πώς να αποτρέψει τη Διεθνή Απαγωγή Ανήλικων Τέκνων από Γονείς που ταξιδεύουν στην Ελλάδα

Οι γονείς με τα παιδιά που ταξιδεύουν διεθνώς πρέπει να χρησιμοποιούν το CARE Ιδρύματος Ι International Travel παιδιών Έντυπο συγκατάθεσης να αποτρέψει απαγωγής παιδιών


Το Διεθνές Έντυπο Συναίνεσης σε Ταξίδι Παιδιού του Ιδρύματος I CARE Διατίθεται στα Ελληνικά


Το Διεθνές Έντυπο Συναίνεσης σε Ταξίδι Παιδιού του Ιδρύματος I CARE που δημιουργήθηκε για να αποτρέψει την απαγωγή παιδιού διεθνώς από γονέα η οποία σχετίζεται με την παράνομη κατακράτηση παιδιού από έναν γονέα σε χώρα της αλλοδαπής διατίθεται τώρα και στα Ελληνικά. Το έντυπο ταξιδίου έχει να κάνει με τα κύρια νομικά θέματα που περιστρέφονται γύρω από τη Συνθήκη Απαγωγής Παιδιού της Χάγης του 1980 και παρέχει σε δικαστήρια σε όλο τον κόσμο, επιφορτισμένα με την επίβλεψη υποθέσεων πιθανών απαγωγών παιδιών από γονείς διεθνώς που σχετίζονται με χώρες όπου μιλούν Ελληνικά με ένα μοναδικό, διεθνώς καθιερωμένο εργαλείο πρόληψης απαγωγής παιδιού από γονέα, εφαρμοσμένο στο δικαστήριο το οποίο υποστηρίζεται από τις διεθνείς νομικές, διπλωματικές και δικαιοδοτικές κοινότητες που είναι οικείες με την απαγωγή παιδιού από γονέα διεθνώς.
Μία εκτεταμένη έρευνα που διεξήχθη από το Ίδρυμα I CARE το καλοκαίρι του 2014 ερωτήθηκαν εκατοντάδες δικηγόροι και δικαστές σε όλο τον κόσμο οι οποίοι είναι βαθιοί γνώστες της απαγωγής παιδιού από γονέα διεθνώς. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι πάνω από 70% όλων των γονικών απαγωγών διεθνώς μεταξύ των ενενηντατεσσάρων εθνών που υπέγραψαν τη Συνθήκη Απαγωγής Παιδιού της Χάγης του 1980 συμβαίνουν όταν ένας γονέας παράνομα κατακρατεί ένα παιδί στο εξωτερικό χωρίς τη συναίνεση του άλλου γονέα ή δικαστική εντολή, παραβιάζοντας το δικαίωμα επιμέλειας του γονέα που έχει μείνει πίσω καθώς και το δικαίωμα του παιδιού στον στοχευμένο γονέα. Επίσης η έρευνα συμπέρανε ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων της Συνθήκης Απαγωγής Παιδιού της Χάγης του 1980 που σχετίζονται με παράνομη κατακράτηση, ο γονέας απαγωγέας συχνά χρησιμοποιεί υπερασπίσεις απαγωγής που τους είναι διαθέσιμες υπό τα Άρθρα 12 και 13 της Συνθήκης της Χάγης με την ελπίδα το δικαστήριο στη χώρα όπου το παιδί έχει παρανόμως κατακρατηθεί να επικυρώσει την πράξη τους της μη επιστροφής του παιδιού στη χώρα αρχικής δικαιοδοσίας.
Όπως καταδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων διεθνούς ταξιδιού παιδιών που έγιναν με επιτυχία χρησιμοποιώντας το έντυπο ταξιδιού του Ιδρύματος I CARE, συνεχίζουμε να είμαστε μάρτυρες του σημαντικού ρόλου που έχει ένα έντυπο συναίνεσης ταξιδίου με προσανατολισμό Χάγης στο οικουμενικό θέατρο της πρόληψης απαγωγής παιδιών διεθνώς. Παραμένουμε ιδιαιτέρως αισιόδοξοι ότι το οικουμενικό ποσοστό απαγωγής παιδιού από γονέα διεθνώς θα μειωθεί σημαντικά λόγω της χρήσης των εντύπων συναίνεσης ταξιδίου με προσανατολισμό Χάγης. Η ουσιώδης έρευνά μας υποδεικνύει ότι πάνω από το 70% όλων των απαγωγών παιδιών διεθνώς συμβαίνουν όταν ένα παιδί κατακρατείται παράνομα στο εξωτερικό – ακριβώς το σενάριο γονικής απαγωγής από το οποίο προστατεύει το δικό μας έντυπο.
Η δημιουργία και χρήση του δικού μας εντύπου συναίνεσης ταξιδιού είναι ιδιαίτερα απλή: τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να γνωρίσουν τη μαγεία και ζήσουν σε έναν κόσμο απαλλαγμένο από την ανησυχία της απαγωγής παιδιού από γονέα. Και οι στοχευμένοι για απαγωγή γονείς έχουν το δικαίωμα να προστατεύσει η κοινωνία τα παιδιά τους από το να απαχθούν. Πιστεύουμε σε αυτά τα δικαιώματα. Το έργο και η αφοσίωσή μας συνεχίζονται.

Monday, December 1, 2014

Peter Thomas Senese Discusses How To Prevent International Parental Child Abduction This Christmas Holiday Season

International parental child abduction is tragically still something that society and even sometimes our judicial system will look at as a dispute that needs to be worked out within the family, and quite frankly this common misconception that parental abductions are a family matter has to end. Parental child abduction is a criminal act that can involve the physical, emotional and psychological abuse of a child.  It is not a custody dispute!  A child that tragically becomes a victim of a parental kidnapping suffers both short-term and long-term psychological effects, even if the child is eventually reunited with their other parent.

An abducting parent is often a real danger to their child as they typically have significant and generally long-term psychological problems. A U.S. Department of State report specifically states, “[The] profile [of an international parental child abductor] is the sociopathic personality.” The United States Department of Justice’s Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention (OJJDP) stated, concerning the sociopathic behavior of abductors, “As with paranoid and delusional parents, sociopathic parents are unable to perceive their children as having separate needs or rights. Consequently, they often use their children blatantly as instruments of revenge or punishment or as trophies in their fight with the ex-partner. Hence, the sociopathic parent believes that domestic violence and child abduction can be perpetrated with impunity.”
An abducting parent can use their child as an instrument of REVENGE!  Should this concern us as a society?  Most defiinitely!  According to a statement released by the FBI, there is a disturbing trend coming from non-custodial parents, which is not only the rate at which we are seeing parental abductions occurring, but the fact that these parents are threatening to harm their own children all with the intent of revenge against the other parent who most likely has been given legal custody.
Taking these facts into consideration, is it any wonder why we say that a parentally kidnapped child needs to be considered in grave danger… immediately!  If you are unfamiliar with the term “filicide”, it is the deliberate act of a parent killing his or her own child, and is serious concern when we speak of international parental child abduction.  Dr. Phillip Resnick, the Director of Forensic Psychiatry at Case Western Reserve University in Cleveland stated in an article that was published by the Denver Post a few years ago about parental child killing, “Historically, one out of 33 homicides is a parent killing a child younger than 18.” Dr. Resnick, who conducted a study on filicide in 2005 states “Filicide, the deliberate act of a parent killing his or her own child, is the third-leading cause of death in American children ages 5 to 14.” As well in this Denver Post report was that fact that, “Researchers estimate 250 to 300 children are murdered by their parents each year in the U.S.”
The fact is that with the large number of American children being born to unwed parents today, along with the high rate of marriages ending in divorce, the reality is that there is an increasing number of cases where a single parent is going to have custody of the child. The FBI’s statistics show that between the years 2010 and 2012 there was an increase of 41% in child abduction cases that involved custody matters.  So if we add that to the increased number of those parents seeking retaliation through harming their own child – again, do we need to be concerned? – you bet we do!
These facts all support what the I CARE Foundation has been saying for some time: Children that are parentally abducted are being murdered.
So, as parents, what can you do to prevent international parental child abduction?
Well, here is where it is important to share that we are entering the Christmas holiday season, which is the time of year where we see a dramatic increase in the number of international parental child abduction cases, particularly the week following the holiday.  It is imperative that parents are aware not only of the WARNING SIGNS of international parental child abduction, but also know what to do if there is an international parental child abduction is in progress.
Those families that need to be extra vigilant this holiday season would be those that are considered to be high-risk for international abduction.  This would include those that are in a high-conflict situation… divorce or separation with child custody issues… particularly with couples that are in a cross-cultural relationship (parents born in two different countries).  As well, those in a relationship where one parent has strong ties to another country and may have limited assets where they are currently living with the child and the child’s other parent.

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form:

If you are a parent that has a child traveling internationally, the I CARE Foundation strongly urges that you utilize our Hague-oriented International Travel Child Consent Form to protect your child from abduction while traveling.  This ground-breaking travel consent form has been embraced by the legal community around the world, as well as by key stakeholders in the area of abduction prevention. 
Now, if you should happen to be one of those high-risk families – again, one that is involved in a child custody dispute, separation or divorce, especially if your partner has ties abroad – you must be proactive in protecting your children.  Often, parents that are involved in international child custody disputes and who may be targeted for abduction think that their child is best protected from abduction when there is a court agreement in place for the child to return if the other parent is granted travel. The truth is that unless there is an international travel consent form that has immediate ramifications attached to it, the parent and child targeted for abduction are at serious risk.  The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form can help protect a parent and child in this type of situation. 
Currently, to the best of our knowledge, every child that has traveled under the protection of the travel consent form has returned home to their country of origin.  With approximately 70% of all international child abduction cases revolving around wrongful retention, which is the focus of the International Travel Child Consent Form, if parents and the legal community are aware and utilizing this document, it can make a tremendous impact in the area of abduction prevention on a worldwide scale… the fact is, it already has.
Most recently, in an effort to make the International Travel Child Consent Form even more effective and accessible, it has been translated into 20 different languages from around the world with more translations coming soon.  Please click the image below to be taken to the official I CARE Foundation websitewhere you can see the translations that are currently available.  If you should have any questions regarding the form please contact the I CARE Foundation at legal@theicarefoundation.org

Know The Warning Signs of International Parental Child Abduction:
The WARNING SIGNS of international parental child abduction are evident in the majority of parental child abduction cases, but many times the targeted parent doesn’t see them until it is too late.  As shared earlier, we see a dramatic increase in the number of international parental child abduction cases during the Christmas holidays as many times the would-be-abductor uses a family vacation for the holidays as a guise for their elaborate scheme to abduct the child from their country of origin.  Planning a family vacation could, in essence, show their partner that they are willing to work on their relationship despite any issues that may have happened in the past.  This is part of the life of deceit that a would-be-abducting parent lives… all while scheming how to get their child abroad.
A common scenario might go something like this:  The would-be-abducting parent tells his/her partner that they would like to plan a trip to a foreign country… perhaps their country of origin… maybe to visit a sibling or parents over the holiday season.   Once the family arrives in the foreign country, the abducting parent might file false allegations of abuse and neglect against the other parent and then notify the other parent that they and the child will not be returning back to the country of original jurisdiction.  At this point, the targeted parent, who didn’t suspect any of this, is generally forced to return back home without their child where they then need to seek legal assistance.
Being aware of the warning signs could realistically help protect you and your child from the cruel and unforgivable world of international child abduction… a world that no parent or child should ever have to be exposed to.
Please click on the image below to be taken to the official website for the I CARE Foundation where you can learn more about the warning signs and what you should look for.

U.S. Programs That Help Prevent International Abductions:
There are two critical programs available to U.S. parent citizens that may aid in the prevention of their U.S. child citizen from being internationally abducted.
Children’s Passport Issuance Alert Program (CPIAP): one of the Department of State’s most important tools for preventing international parental child abduction. Parents are able to register their U.S. citizen children under the age of 18 in the Passport Lookout System.  If at some point a passport application is submitted for a child that is registered in the CPIAP, the Department of State contacts and alerts the parent(s).  This system provides the parent(s) with advance warning of possible plans for international travel with the child.
The Charleston Passport Center is responsible for administering the Children’s Passport Issuance Alert Program:
U.S. Department of State
Passport Services, Charleston Passport Center
Attn: Children’s Passport Issuance Alert Program
1269 Holland Street, Building D
Charleston, SC 29405
E-mail: ChildrensPassports@state.gov
Phone: 1-888-407-4747
Fax: 843-746-1827
Prevent Departure Program (PDP): In the past, American parents at risk of having a child illegally removed from the United States had to deal with the reality that it was extremely difficult to stop an international child abduction if the other parent possessed a right of American citizenship (sole or dual citizenship). Part of the problem is that the United States has limited exit controls and government published information regarding programs that could be utilized to stop international parental child abduction such as the Prevent Departure Program require a suspected international parental child abductor to not have a right of American Citizenship, among a host of other requirements.
Today, parents who are at risk of having a child internationally abducted by a parent who possesses citizenship to the United States or who has dual citizenship may be able to protect their children from abduction.
If you should happen to be an at-risk parent that believes your child’s other parent is planning or is in the process of an international parental abduction, please contact the United States Department of State’s Office of Children’s Issues Abduction Prevention Bureau to discuss potential measures that may be available to you to ensure the individual parent suspected of an international child abduction threat does not illegally depart the United States and remove your child in violation of a court order or in breach of your right of custody.
The United States Department of State
Office Of Children’s Issues
Abduction Prevention Bureau
CA/OCS/CI
SA-17, 9th Floor
Washington, DC 20522-1709
Email: prevention@state.gov
Phone: 1-888-407-4747   or   202-501-4444
Please educate yourself about the WARNING SIGNS of international parental child abduction.  It not only protects your children but perhaps other children you might know.  The fact is, we are all three degrees of separation away from knowing someone affected by parental child abduction.  And remember that parental child abduction is not a custody battle, it is a crime, and one that has long term effects on all who have to experience it!!
If your child is being allowed or required by court order to travel to a foreign country, please strongly consider having the other parent sign the International Travel Child Consent Form.  Should that parent not be willing to, this is a very serious WARNING SIGN that they may be planning an abduction.
To learn more about the criminal act of international parental child abduction, or to DOWNLOAD a free copy of the International Travel Child Consent Form, which is currently available in 20 different languages, please visit the I CARE Foundation website.
If you suspect an international parental child abduction is imminent or if one is in progress, CLICK HERE.
All of us at the I CARE Foundation would like to wish you the best of the holiday season!

Thursday, November 13, 2014

আই কেয়ার ফাউন্ডেশন-এর শিশুর অন্তর্দেশীয় ভ্রমণের সম্মতিপত্র এখন বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে

আই কেয়ার ফাউন্ডেশন-এর শিশুর অন্তর্দেশীয় ভ্রমণের সম্মতিপত্র এখন বাংলায় পাওয়া যাচ্ছে
আই কেয়ার ফাউন্ডেশন-এর শিশুর অন্তর্দেশীয় ভ্রমণের সম্মতিপত্র প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর বাবা-মায়েদের দ্বারা তাদের অপহরণ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিরোধ করা, যার সঙ্গে যুক্ত আছে শিশুর কোন এক অভিভাবকের দ্বারা শিশুকে ভিনদেশে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা এবং এটি এখন বাংলা ভাষাতেও পাওয়া যাচ্ছে। এর ভ্রমণ নিদর্শটি মূলত যে আইনি বিষয়গুলিকে সম্বোধিত করে যেগুলি ১৯৮০ সালের শিশু অপরহণ বিষয়ক হেগ নিয়মপত্রকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এবং আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলা ভাষাভাষী দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত বাবা-মায়েদের দ্বারা তাদের শিশুদের সম্ভাব্য অপহরণের ঘটনাগুলির তদারকির দায়িত্বপ্রাপ্ত আদালতসমূহের সহায়তা প্রদান করে, একটি অনন্য, বিশ্বজুড়ে সুবিদিত শিশু অপহরণরোধী এমন সাধনীসহ, যা আন্তর্জাতিকভাবে সেই সমস্ত আইনি, কূটনৈতিক ও বিচারবিভাগীয় সম্প্রদায় দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত, যারা আন্তর্জাতিক স্তরে অভিভাবকীয় শিশু অপহরণের ঘটনার সঙ্গে সুপরিচিত।
আই কেয়ার ফাউন্ডেশন দ্বারা ২০১৪ সালে গ্রীষ্মকালে একটি বিস্তৃত অধ্যয়ন চালানো হয়েছিল সারা বিশ্বজুড়ে সহস্রাধিক আইনজীবী ও বিচারপতিদের সমীক্ষার মধ্যে দিয়ে, যাঁরা আন্তর্জাতিক অভিভাবকীয় শিশু অপরহণের ঘটনার সঙ্গে সুপরিচিত। এই সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, ১৯৮০ সালের শিশু অপরহরণ বিষয়ক হেগ সম্মেলনে স্বাক্ষরকারী চুরানম্বইটি দেশে অভিভাবকীয় অপহরণের যত ঘটনা রয়েছে তার মধ্যে ৭০%-এরও বেশির ঘটনায় এটি সাধারণভাবে দেখা গেছে যে, একটি শিশুর কোন এক অভিভাবক (বাবা বা মা), অপর অভিভাবকের সম্মতি বা আদালতের রায় ব্যতিরেকে শিশুকে নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছেন এবং সেখানে তাকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছেন এবং এইভাবে তিনি অপর অভিভাবকের শিশুর হেফাজতের অধিকার খর্ব করেছেন। এই সমীক্ষা থেকে আরও যে সিদ্ধান্তে আসা গেছে তা হল, ১৯৮০ সালের হেগ শিশু অপরহরণ নিয়মপত্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঘটনাগুলিতে শিশুকে আটক করে রাখার ঘটনার সংখ্যাধিক্য অবাক করে দেবার মতো। এই সমস্ত অপহরণকারী অভিভাবকেরা প্রায়শই হেগ নিয়মপত্রে অপহরণের যুক্তি হিসেবে ১২ ও ১৩ নম্বর অনুচ্ছেদ দুটিতে তাঁদের প্রদত্ত সুরক্ষার ব্যবস্থাকে কাজে লাগায় এই প্রত্যাশা থেকে যে, যে দেশে তাঁরা শিশুকে অপহরণ করে রেথেছেন সেই দেশের আদালত শিশুটিকে তার নিজের মূল অধিক্ষেত্রের দেশে ফিরিয়ে না দিতে নিজেদের আইন প্রয়োগ করবে।
আই কেয়ার ফাউন্ডেশন-এর ভ্রমণ নিদর্শকে সফলতার সঙ্গে শিশুদের অন্তর্দেশীয় ভ্রমণের ঘটনাগুলির ক্ষেত্রে হাতে-কলমে প্রয়োগ করে দেখানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে হেগ-কেন্দ্রিক শিশু অপহরণের ঘটনাগুলি রোধে এই সম্মতিপত্র সার্বিকভাবে কতটা কার্যকরী তা আমার এখনও প্রত্যক্ষ করে চলেছি। আমরা এ ব্যাপারে চূড়ান্ত আশাবাদী যে আমাদের এই হেগ-কেন্দ্রিক ভ্রমণের সম্মতিপত্রটি সার্বিকভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে অভিভাবকীয় শিশু অপহরণের ঘটনাগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনতে সফল হবেই। আমরা আমাদের ফলপ্রসূ গবেষণা থেকে দেখেছি শিশু অপহরণের ঘটনাগুলির মধ্যে ৭০%-এরও বেশির ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুকে বাইরের কোন দেশে নিয়ে গিয়ে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে – আর আমাদের প্রবর্তিত ভ্রমণ নিদর্শটি অভিভাবকীয় শিশু অপহরণের ক্ষেত্রে ঠিক এই বিষয়টির বিরুদ্ধেই রক্ষাকবচ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।
আমাদের এই ভ্রমণের সম্মতিপত্রটি তৈরি ও ব্যবহার বেশ সহজঃ শিশুদের জাদুর দুনিয়ায় থাকার ও অভিভাবকদের দ্বারা অপহৃত হয়ে যাবার উদ্বেগহীন একটি পৃথিবীতে জীবনযাপন করার অধিকার রয়েছে। আর একই সঙ্গে, যে সমস্ত অভিভাবকেরা এই ধরনের অপহরহণের ঘটনার শিকার হচ্ছেন তাঁদেরও এমন এক সমাজ পাওয়ার অধিকার আছে যে সমাজ তাঁদের শিশুদের অপহরণ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। আমরা এই সকল অধিকারগুলি অস্তিত্বে বিশ্বাসী। অতএব, আমাদের কাজ ও নিষ্ঠা সেই লক্ষ্যেই জারি থাকবে।

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In Bengali

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully retained by one parent in a foreign country is now available in Bengali. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Bengali with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.

النموذج العالمي للموافقة على سفر الطفل الخاص بمنظمة I CARE متوافر الآن بالعربية

النموذج العالمي للموافقة على سفر الطفل الخاص بمنظمة I CARE متوافر الآن بالعربيةالنموذج العالمي للموافقة على سفر الطفل الخاص بمنظمة I CARE والذي تم وضعه من أجل منع أحد الأبوين من اختطاف الطفل عند قيام أحد الوالدين باحتجاز الطفل ظلماً في دولة أجنبية، أصبح الآن متوافراً باللغة العربية. يتناول نموذج السفر مسائل قانونية هامة تتعلق باتفاقية لاهاي 1980 لحماية الأطفال من الأختطاف . ويزود المحاكم في جميع أنحاء العالم المسؤولة عن مراقبة القضايا الدولية المحتملة المتعلقة باختطاف أطفال من قبل أحد والديهم وذات صلة بالدول العربية ، بأداة لمنع الاختطاف مُثبتة دولياً ومُنَفَذة في المحاكم وتلقى دعماً واسعاً من المجتمعات القضائية، الدبلوماسية و القانونية العالمية المُطَلِعة على الحالات العالمية لاختطاف الطفل من أحد والديه.

في دراسة مطولة أجرتها منظمة I CARE خلال صيف عام 2014 تم إجراء استطلاع على مئات من المحامين و القضاة في جميع أنحاء العالم حيث كانوا على اطلاع على الحالات الدولية لاختطاف أطفال من قبل أحد والديهم. أظهرت نتائج الدراسة بأن أكثر من 70% من حالات خطف الأطفال من قبل أحد والديهم من بين الدول الأربع و تسعين الموقعة على اتفاقية لاهاي 1980 لحماية الأطفال من الاختطاف تحدث عندما يقوم  الأب\الأم باحتجاز الطفل ظلما خارج البلاد بدون موافقة  الأم\الأب أو بدون أمر من المحكمة، مما يشكل انتهاكاً لحق  الأم\الأب بحضانة الطفل وحق الطفل بالعيش في حضن أمه\أبيه. خَلُص الاستطلاع أيضا الى أن الغالبية العظمى من حالات “اتفاقية لاهاي 1980 لحماية الأطفال من الاختطاف” المرتبطة باحتجاز الطفل ظلما، يستخدم فيها عادة الأب\الأم المُختَطِف دفاعات الاختطاف المتاحة له بموجب المادة 12 و المادة 13 من اتفاقية لاهاي على أمل أن تقوم المحكمة الواقعة في الدولة التي تم فيها احتجاز الطفل ظلماً بإقرار تصرفهم بعدم إعادة الطفل الى دولة السلطة القضائية الأصلية التي يتبع لها.

 بناءا على النجاح الذي برهنه عدد كبير من حالات سفر الأطفال الدولية بالاستفادة من نموذج السفر الخاص بمنظمة I CARE، فاننا ما زلنا نشهد أهمية الدور الذي يلعبه نموذج الموافقة عل السفر الموجه باتفاقية-لاهاي في  مجال منع اختطاف الأطفال الدولي.

  نحن ما زلنا متفائلين للغاية بان معدل اختطاف الاطفال دولياً من قبل أحد الوالدين سينخفض بنسبة كبيرة بفضل استخدام نماذج الموافقة على السفر الموجهة باتفاقية لاهاي.تشير البحوث الخاصة بنا بأن أكثر من 70% من حالات اختطاف الأطفال الدولية تحدث عندما يتم احتجاز الطفل ظلما خارج البلاد – وهو نفس سيناريو الاختطاف الأبوي الذي تمكن نموذج السفر الخاص بنا من حماية الأطفال منه بنجاح.

عملية إنشاء و استخدام نموذج الموافقة على السفر الخاص بنا تعتبر بسيطة: الطفل لديه الحق بمعرفة السحر و العيش في العالم بدون أن يقلق بشأن اختطافه من قبل أحد والديه. والأبوين المستهدفين في الاختطاف لديهم الحق بأن يقوم المجتمع بحماية أطفالهم من الاختطاف. نحن نؤمن بهذه الحقوق. ونستمر في عملنا و اخلاصنا.

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In Arabic


The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in Arabic. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Arabic with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.
आई केयर फाउंडेशन (I CARE Foundation) का अंतरराष्ट्रीय यात्रा बाल सहमति फॉर्म हिंदी में उपलब्ध

आई केयर फाउंडेशन (I CARE Foundationका अंतरराष्ट्रीय यात्रा बाल सहमति फॉर्म हिंदी में उपलब्ध


आई केयर फाउंडेशन का अंतरराष्ट्रीय यात्रा बाल सहमति फॉर्म जो किसी बच्चे को दूसरे देश में एक माता/पिता द्वारा गलत तरीके से रोके जाने के साथ जुड़े अंतरराष्ट्रीय माता/पिता द्वारा बच्चे के अपहरण को रोकने के लिए बनाया गया है, यह फॉर्म अब हिंदी में उपलब्ध है। यात्रा फार्म 1980 के हेग बाल अपहरण कन्वेंशन के आसपास घूमते महत्वपूर्ण वैधानिक मुद्दों पर ध्यान देता है और हिंदी भाषी देशों के साथ जुड़े अंतरराष्ट्रीय माता/पिता द्वारा बच्चों के संभावित अपहरण के मामलों को देखने वाले दुनिया भर के न्यायालयों को एक विशिष्ट, दुनिया भर में सुव्यवस्थित, न्यायालय में कार्यान्वित अपहरण रोकथाम टूल उपलब्ध कराता है जो अंतरराष्ट्रीय वैधानिक, कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय माता/पिता द्वारा बच्चे के अपहरण के जानकार न्यायिक समुदायों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थित है। 2014 की गर्मियों के दौरान आई केयर फाउंडेशन द्वारा एक व्यापक अध्ययन कराया गया जिसमें अंतरराष्ट्रीय पैरेंटल बाल अपहरण की गहरी जानकारी रखने वाले दुनिया भर में स्थित सैकड़ों अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन के नतीजों से पता चला कि 1980 हेग बाल अपहरण कन्वेंशन के चौरानबे हस्ताक्षरकर्ता सदस्य देशों में सभी अंतरराष्ट्रीय पैरेंटल अपहरण की 70% से अधिक घटनाएं उस समय होती हैं जब एक माता/पिता बच्चे के दूसरे माता/पिता की सहमति या किसी अदालती आदेश के बिना गलत तरीके से बच्चे को विदेश में रोक लेता है जिससे पीछे रह गए माता/पिता के अभिरक्षण के अधिकार और लक्षित माता/पिता के लिए बच्चे के अधिकार का उल्लंघन होता है। सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष भी निकाला गया कि गलत तरीके रोके जाने से जुड़े 1980 हेग बाल अपहरण कन्वेंशन के मामलों की बहुत अधिक संख्या में अपहरणकर्ता माता/पिता अक्सर इस उम्मीद में हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 के तहत उनके लिए उपलब्ध अपहरण से बचाव के उपायों का प्रयोग करते हैं कि उस देश में स्थित न्यायालय जहां बच्चे को गलत तरीके से रोक कर रखा गया है, बच्चे को उसके मूल अधिकार क्षेत्र के देश में वापस नहीं करने के उनके कृत्य को मंजूर करेंगे।       
आई केयर फाउंडेशन के यात्रा फॉर्म का उपयोग करके सफलतापूर्वक यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय बाल यात्रा मामलों की एक बड़ी संख्या द्वारा प्रदर्शित के अनुसार, हम अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरण की रोकथाम के वैश्विक परिदृश्य में हेग-उन्मुख यात्रा सहमति फॉर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को लगातार देख रहे हैं। हम इस मामले में काफी आशावादी बने हुए हैं कि हेग-उन्मुख यात्रा सहमति फॉर्मों की वजह से वैश्विक अंतरराष्ट्रीय पैरेंटल बाल अपहरण दर में काफ़ी गिरावट आएगी। हमारे व्यापक अनुसंधान से पता चलता है कि सभी अंतरराष्ट्रीय बाल अपहरणों में 70% से अधिक उस समय होते हैं जब किसी बच्चे को विदेश में गलत तरीके से रोक कर रखा जाता है – यही वह पैरेंटल अपहरण परिदृश्य है जिसके विरुद्ध हमारे यात्रा फॉर्म ने सफलतापूर्वक सुरक्षा प्रदान की है।
हमारे यात्रा सहमति फॉर्म का निर्माण और उपयोग कहीं अधिक सरल है: बच्चों को जादू के बारे में जानने और माता/पिता द्वारा बच्चे के अपहरण की चिंता से मुक्त दुनिया में जीने का अधिकार है। साथ ही अपहरण के लक्षित माता-पिता को अपहरण से अपने बच्चों की रक्षा करने वाला समाज पाने का अधिकार है। हम इन अधिकारों में विश्वास करते हैं। हमारा प्रयास और समर्पण अनवरत जारी है।

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In Hindi


The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in Hindi. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Hindi with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.

Wednesday, November 12, 2014

English International Travel Form For Minors

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In English


The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in English. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak English with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention and support the Secretary General’s intent to consider incorporating an official Hague travel form into the arsenal of global abduction prevention tools. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.


El formulario en español de consentimiento para viajar los hijos internacionalmente de la Fundación I CARE

El formulario en español de consentimiento para viajar los hijos internacionalmente de la Fundación I CARE


El formulario en español de consentimiento para viajar los hijos internacionalmente de la Fundación I CARE creado para evitar el secuestro internacional de los niños por sus progenitores, relacionado con el hecho de que uno de los progenitores retenga al hijo indebidamente en un país extranjero, ya está disponible en español. El formulario para viajar trata temas legales claves que giran en torno al Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980 y pone a disposición tribunales por todo el mundo que se encargan de supervisar los posibles casos de secuestro de hijos por los progenitores, relacionado con los países que hablan español, con una herramienta de prevención de secuestros respaldada por los tribunales que es única y está bien establecida globalmente y que cuenta con el amplio apoyo de las comunidades judiciales, diplomáticas y legales internacionales familiarizadas con los secuestros de hijos por sus progenitores a nivel internacional.
Un estudio amplio realizado por la Fundación I CARE durante el verano de 2014, entrevistó a cientos de abogados y jueces localizados alrededor del mundo que estaban profundamente familiarizados con los secuestros internacionales de hijos por uno de los progenitores. Los hallazgos del estudio mostraron que más del 70 % de todos los secuestros internacionales realizados por los progenitores, entre las noventa y cuatro naciones miembros que firmaron el Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980, se produce cuando uno de los padres retiene indebidamente a un hijo en el extranjero sin el consentimiento del otro progenitor del menor o una orden judicial, violando el derecho de custodia del padre que se quedó atrás y el derecho del hijo al progenitor que ha sido retenido. La encuesta también concluyó de forma abrumadora que en la mayoría de los casos del Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980 asociados con la retención indebida, el progenitor que ha retenido al niño utiliza a menudo las defensas para el secuestro que tienen disponibles bajo el Artículo 12 y el Artículo 13 del Acuerdo de La Haya con la esperanza de que puedan tratar el caso en los tribunales del país donde tienen retenido al hijo indebidamente, al sancionar su acto de no devolver el hijo al país de su jurisdicción original.
Como ha sido palpable por el gran número de casos en los que los hijos han viajado internacionalmente que han tenido lugar con éxito mediante el uso del formulario para viajar de la Fundación I CARE, seguimos siendo testigos del papel importante que tiene un consentimiento para viajar orientado de acuerdo a La Haya en el área global de la prevención del secuestro internacional de los hijos.  Seguimos muy optimistas respecto a que el índice de secuestros internacionales de los hijos por sus progenitores se reducirá notablemente gracias al uso de los formularios para viajar que se basan en los acuerdos de La Haya. Nuestras numerosas encuestas indican que más del 70 %  de todos los secuestros internacionales de los hijos tienen lugar cuando un hijo es retenido en el extranjero indebidamente; que es justamente la situación de secuestro por los progenitores de la que nuestro formulario para viajar ha protegido.
La creación y utilización de nuestro formulario de consentimiento para viajar es bastante sencillo: los hijos tienen el derecho a conocer la magia y a poder vivir en un mundo libre de la preocupación del secuestro de los menores por sus progenitores. Y, los padres que pueden ser el objeto de ese secuestro, tienen el derecho a que la sociedad proteja a sus hijos del secuestro. Creemos en estos derechos. Nuestra labor y dedicación continúan.

 The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In SpanishThe I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in Spanish. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Spanish with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.

Spanish International Travel Form For Minors

 The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In SpanishThe I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in Spanish. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Spanish with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.

El formulario en español de consentimiento para viajar los hijos internacionalmente de la Fundación I CARE

El formulario en español de consentimiento para viajar los hijos internacionalmente de la Fundación I CARE creado para evitar el secuestro internacional de los niños por sus progenitores, relacionado con el hecho de que uno de los progenitores retenga al hijo indebidamente en un país extranjero, ya está disponible en español. El formulario para viajar trata temas legales claves que giran en torno al Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980 y pone a disposición tribunales por todo el mundo que se encargan de supervisar los posibles casos de secuestro de hijos por los progenitores, relacionado con los países que hablan español, con una herramienta de prevención de secuestros respaldada por los tribunales que es única y está bien establecida globalmente y que cuenta con el amplio apoyo de las comunidades judiciales, diplomáticas y legales internacionales familiarizadas con los secuestros de hijos por sus progenitores a nivel internacional.

Un estudio amplio realizado por la Fundación I CARE durante el verano de 2014, entrevistó a cientos de abogados y jueces localizados alrededor del mundo que estaban profundamente familiarizados con los secuestros internacionales de hijos por uno de los progenitores. Los hallazgos del estudio mostraron que más del 70 % de todos los secuestros internacionales realizados por los progenitores, entre las noventa y cuatro naciones miembros que firmaron el Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980, se produce cuando uno de los padres retiene indebidamente a un hijo en el extranjero sin el consentimiento del otro progenitor del menor o una orden judicial, violando el derecho de custodia del padre que se quedó atrás y el derecho del hijo al progenitor que ha sido retenido. La encuesta también concluyó de forma abrumadora que en la mayoría de los casos del Acuerdo sobre el Secuestro de Niños de la Haya de 1980 asociados con la retención indebida, el progenitor que ha retenido al niño utiliza a menudo las defensas para el secuestro que tienen disponibles bajo el Artículo 12 y el Artículo 13 del Acuerdo de La Haya con la esperanza de que puedan tratar el caso en los tribunales del país donde tienen retenido al hijo indebidamente, al sancionar su acto de no devolver el hijo al país de su jurisdicción original.

Como ha sido palpable por el gran número de casos en los que los hijos han viajado internacionalmente que han tenido lugar con éxito mediante el uso del formulario para viajar de la Fundación I CARE, seguimos siendo testigos del papel importante que tiene un consentimiento para viajar orientado de acuerdo a La Haya en el área global de la prevención del secuestro internacional de los hijos.  Seguimos muy optimistas respecto a que el índice de secuestros internacionales de los hijos por sus progenitores se reducirá notablemente gracias al uso de los formularios para viajar que se basan en los acuerdos de La Haya. Nuestras numerosas encuestas indican que más del 70 %  de todos los secuestros internacionales de los hijos tienen lugar cuando un hijo es retenido en el extranjero indebidamente; que es justamente la situación de secuestro por los progenitores de la que nuestro formulario para viajar ha protegido.

La creación y utilización de nuestro formulario de consentimiento para viajar es bastante sencillo: los hijos tienen el derecho a conocer la magia y a poder vivir en un mundo libre de la preocupación del secuestro de los menores por sus progenitores. Y, los padres que pueden ser el objeto de ese secuestro, tienen el derecho a que la sociedad proteja a sus hijos del secuestro. Creemos en estos derechos. Nuestra labor y dedicación continúan.


Turkish International Travel Form For Minors

The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form Available In Turkish The I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form created to prevent international parental child abduction associated with a child being wrongfully detained by one parent in a foreign country is now available in Turkish. The travel form addresses key legal issues revolving around the 1980 Hague Child Abduction Convention and provides courts worldwide charged with overseeing potential international parental child abduction cases associated with countries that speak Turkish with a unique, globally well-established court implemented abduction prevention tool that is widely supported by the international legal, diplomatic, and judicial communities familiar with international parental child abduction.
An extensive I CARE Foundation study conducted during the summer of 2014 surveyed hundreds of attorneys and judges located around the world deeply familiar with international parental child abduction. The study’s findings showed that over 70% of all international parental kidnappings amongst the ninety-four 1980 Hague Child Abduction Convention member signatory nations occur when one parent wrongfully detains a child abroad without the child’s other parent’s consent or a court order, violating the left-behind parent’s right of custody and the child’s right to the targeted parent. The survey also concluded the overwhelming majority of 1980 Hague Child Abduction Convention cases associated with wrongful retention, the abducting parent often uses abduction defenses available to them under Article 12 and Article 13 of the Hague Convention in hope to have the court located in the country the child has been wrongfully detained in sanction their act of not returning the child to their country of original jurisdiction.
Extensive high remarks for the I CARE Foundation’s International Travel Child Consent Form as a groundbreaking, comprehensive, and significant global international parental child abduction prevention tool have been voiced by the leadership within legal communities familiar with international parental child abduction during  legal forums around the world including compelling commentary from senior officers of the Hague Permanent Bureau during but not limited to international legal symposiums on child abduction held during the LEPCA Conference in the Hague, the IAML Conference in New York, and the Sapporo Bar Association’s Hague Symposium in Sapporo. In addition a large and growing number of attorney Bar Associations in the United States and abroad have published positive and meaningful feedback concerning the I CARE Foundation’s travel consent form with clear intent to educate their legal constituents about the landmark child abduction prevention tool. Perhaps most meaningful is the reality that many judges around the world have praised the I CARE Foundation’s travel consent form, have utilized the document in their courtrooms, and continue to implement the form in courtrooms around the world during child custody and child travel legal proceedings.
Demonstrated by the large number of international child travel cases that have successfully occurred utilizing the I CARE Foundation’s travel form, we continue to witness the important role a Hague-oriented travel consent form has in the global theater of international child abduction prevention and support the Secretary General’s intent to consider incorporating an official Hague travel form into the arsenal of global abduction prevention tools. We remain highly optimistic that the global international parental child abduction rate will substantially decline due to use of Hague-oriented travel consent forms. Our substantial research indicates that over 70% of all international child kidnappings occur when a child is wrongfully detained abroad – the exact parental kidnapping scenario our travel form has successfully protected against.
The creation and use of our travel consent form is rather simple: children have a right to know magic and to live in a world free of concern from parental child abduction. And targeted parents of abduction have a right to have society protect their children from kidnapping. We believe in these rights. Our work and dedication continues.